Podmienky a pravidláInternetový obchod iBYZNYS® www.CafeLosAndes.cz,
prevádzkované spoločnosťou TRADEA s.r.o. rešpektuje právne predpisy Českej republiky.